Webhosting

Tvorba webových stránok
– Katalóg výrobkov. Stránka obsahuje obrázky a popis Vašich produktov v elektronickej forme. Vaši zákazníci a obchodní partneri neboli nikdy tak blízko k uceleným informáciám o ponúkaných produktoch.
– Internetový obchod. Stránka slúži na priamy predaj produktov alebo služieb cez Internet. Podporované platby sú elektronickým bankovníctvom (ipay, cardpay), dobierkou, prípadne inou zvolenou formou.
– Firemná prezentácia. Stránka predstavuje firmu, popisuje jej činnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je predstavenie činnosti firmy, ponuka produktov alebo služieb, kontaktné formuláre, prípadne cenníky. Stránka môže obsahovať referencie a fotogalériu.
– Hobby stránky. Stránky venované konkrétnej záujmovej činnosti. Stránka umožňuje pravidelné uverejňovanie článkov a postrehov súvisiacich s danou tématikou, používateľom je po registrácii prístupný chat a diskusné fórum.
– Osobné stránky. Prezentácia určitej konkrétnej osoby, záujmov a aktivít. Na stránke nechýba fotogaléria, životopis, prípadne ukážka prác, ktorými sa môže prezentovaná osoba pochváliť.
– Na základe požiadaviek zákazníka vytvoríme na mieru rôzne špecifické stránky. Obsah, grafická úprava a optimalizácia je závislá na vzájomných konzultáciách.

Registrácia domén a webhosting
– Zabezpečujeme registráciu domén druhej úrovne, napr. tvojadomena.sk
– Na hašich serveroch poskytujeme služby webhostingu, kde si náš zákazník môže umiestniť svoje stránky a môže prijímať a odosielať e-maily.