Správa sietí

Navrhujeme a realizujeme počítačové siete LAN a WAN
– domáce počítačové rozvody
– počítačové rozvody v rodinných domoch
– sieťové prepojenia medzi bytmi v paneláku
– sieťové prepojenia medzi budovami
– firemné počítačové siete
– a iné

Inštalujeme aktívne prvky
– routery (smerovače)
– switche (prepínače)
– gateways (brány)
– a iné

Inštalujeme a dodávame servery
– komplexné (obsahujúce poštový server, súborový server, proxy…)
– špecifické, podľa želania zákazníka
– podľa konštrukcie (rack, case…)
– na servery inštalujeme Linux, Windows

Zabezpečujeme ochranu a bezpečnosť sietí a počítačov
– firewall
– antivírusová ochrana
– bezpečnostná politika siete
– a iné